Forvaltning

Forvaltning

Rose Forvaltning AS er et kontaktpunkt for eier, leietaker og myndigheter. Vi tar ansvar for din eiendom, leietakers trygghet og ditt forhold til myndighetene i form av:

 • Oppfølging av service, egenkontroll, vedlikehold mm.
 • Kontakt med offentlig myndigheter. Heiskontroll, brannvesen, el- tilsyn, kjelekontroll
 • Oppfølging av IK/ HMS og brann
 • WEB-basert Driftsdokumentasjon
 • WEB-basert Branndokumentasjon
 • Løpende ENØK vurderinger
 • Oppfølging av leietakere
 • Komplett teknisk forretningsførsel
 • Effektiv kostnadskontroll
 • Administrasjon av huseiers plikter og ansvar
 • Sikkerhet for at eiendommens verdier blir opprettholdt og ivaretatt på en trygg måte
 • Høy faglig kompetanse og kreativ konfliktløsning

Vi tilbyr et produkt tilpasset ditt behov, verken mer eller mindre.

Per dags dato forvalter Rose Forvaltning AS ca. 100 næringseiendommer på det sentrale Østlandet.