Prosjekt- og byggledelse

Rose Forvaltning AS har bred erfaring innen prosjekt- og byggeledelse fra over 200 prosjekter i størrelsesorden 1 – 500 millioner. Dette hva gjelder både nybygg, påbygg, tilbygg og rehabilitering.

Vårt arbeid er tuftet på kunnskap, erfaring, gode systemer og god gammeldags orden og redelighet.