Prosjekt- og byggledelse

Prosjekt- og byggledelse

Rose Forvaltning AS tilbyr en profesjonell, tillitsfull og effektiv prosjekt- og byggeledelse. Vi tar ansvar for ditt eiendomsprosjekt enten det er nybygg, påbygg, tilbygg eller rehabilitering – og vi kan med vår kompetanse og erfaring bistå gjennom hele prosessen fra tidlig utviklings-/planleggingsfase, via prosjektering, kontrahering og byggeri, til byggetiltaket står ferdig.

Våre prosjektledere har bred erfaring fra over 200 eiendomsprosjekter i størrelsesorden 1 – 500 millioner.